Reklamationspolitik

Reklamationspolitik

1. Generelt

I overensstemmelse med købelovens regler har du som forbruger 24 mdr. reklamationsret. Varer med begrænset levetid er ikke omfattet af de 24 mdr. reklamationsret, men begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare.

2. Reklamation

Hvis du opdager en fejl eller mangel på dit produkt, skal du snarest muligt og indenfor rimelig tid kontakte Riders Deluxe. 

Lider varen af en fejl eller mangel, vil vi sørge for at reparere varen eller alternativt foretage en omlevering. Såfremt fejlen eller manglen er dækket af reklamationsretten, har reparationen ingen omkostninger for dig som kunde.

3. Hvor dækker reklamationsretten ikke

Du skal være opmærksom på, at der ikke er tale om en fejl eller mangel, hvis fejlen fx skyldes slitage, ukorrekt brug (fx i strid med brugsvejledningen) eller ydre påvirkninger som eksempelvis tab, fugt eller væske. I disse tilfælde skal du selv afholde omkostningerne i forbindelse med undersøgelse af produktet samt en eventuel reparation.

4. Ekstra god service

Konstaterer du en fejl eller mangel indenfor de første 14 dage fra købsdatoen, tilbyder vi at ombytte produktet for dig. Fejlen eller manglen skal være omfattet af reklamationsretten for at dette tilbydes. Se punkt 3.  

5. Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med vores håndtering eller afgørelse af en sag, kan du som forbruger altid henvende dig til forbrugerklagenævnet.